Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Charakteristika fondu

QUANT je podfond od společnosti Robot Asset Management SICAV, jehož dlouhodobým cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakém­koli vývoji trhů. Fond je řízený vlastním algoritmem/robotem se za­měřením na americké akcie a dluhopisy.

 

Řídící algoritmus je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA, což je prostředek pro výpočet nad­hodnocení nebo podhodnocení cen akcií. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím ke dvěma potvrzujícím makroekonomickým in­dikátorům je rozhodnuto o rozložení portfolia mezi americké akcie a dluhopisy nebo termínované vklady.

 • Cenný papír vydávaný podfondem: INVESTIČNÍ AKCIE NA JMÉNO
 • Měna cenného papíru: CZK
 • Cílový výnos: PŘES +5 % p. a. Navíc podle zpětných testů je realistické cílovat poloviční volatilitu srovnatelných fondů. Cílovaná nákladovost pro klienta (TER) bude nízká, kolem 1,15 % ročně (při 1 miliardě aktiv).
 • Minimální investice: OD 1 000 000 KČ
 • Investiční horizont: 3 A VÍCE LET
 • Vstupní poplatek: 0 - 3 %
 • Výstupní poplatek: bez poplatku
 • Perioda stanovování hodnoty: měsíčně
 • Právo zpětného odkupu cenného papíru: na základě žádosti investora, vypořádání ve lhůtě jednoho měsíce od nejbližšího stanovení hodnoty
 • Forma cenného papíru: zaknihovaná
 • Poplatky podfondu: poplatek za správu činí 1 %; výkonnostní poplatek činí 35 % z hodnoty, o kterou zhodnocení investičních akcií přesáhne 5 % při zachování principu High-Water Mark
 • Auditorem je KPMG, hlavní bankou Česká spořitelna a obhospodařovatelem Conseq – QI investiční společnost.