Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Chci investovat

Jsme řešením pro zhodnocení peněz v době nízkého úročení vkladů v bankách.

Řídíme se doporučeními unikátního algoritmu, vyvinutého Pavlem Kohoutem.

Investujeme do ETF na americké akciové indexy S&P 500 a DJIA a bankovních vkladů.

Jsme konzervativní a preferujeme postupný růst.

  • +51,07 % od vzniku fondu v září 2016.
  • +5 % ročně cílený výnos.
  • 1,46 % TER nízká nákladovost.
  • 544 206 225 Kč pod správou - důvěra klientů.
  • 1 000 000 Kč minimální výše investice.

Autor klíčového algoritmu pro řízení fondu Quant

Pavel Kohout

Pavel Kohout – Přední český ekonom

Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře. Budeme se Vám věnovat.

 

Uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro účely zpracování a vyřízení zasílaného podnětu, a pro zaslání odpovědi či jiné zpětné reakce. Pro tento účel není souhlas subjektu údajů vyžadován.*povinné položky

Jak se rychle stát klientem fondu Quant

  1. Připravte si doklad totožnosti.
  2. Vyplníme jednoduchý investiční dotazník.
  3. Podepíšeme smlouvu a Vy můžete začít investovat.
  4. Obdržíte potvrzení o připsání zaslaných prostředků na účet fondu a následně obdržíte potvrzení o emisi Vašich investičních akcií.

Důležité informace

Souhrn postoje fondu k udržitelnému investování

Témata spojená s udržitelným investováním jsou v současnosti stále více skloňována. Postoj fondu k míře zohledňování rizik týkajících se udržitelnosti při investičním rozhodování, závisí na charakteru dané investici a na investiční strategii Podfondu. Nástrojem k dosažení tohoto investičního cíle podfondu Quant jsou přímé nebo nepřímé investice do cenných papírů fondů kolektivního investování přijatých k obchodování na regulovaných trzích, tzv. ETFs (Exchange Traded Funds), zejména obchodovaných na regulovaných trzích v USA a Evropě. Fond začleňuje rizika týkající se udržitelnosti v souladu s politikou, avšak ve všech případech aktuálně nezohledňuje nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na udržitelnost. Fond má za to, že zohledňování rizik týkající se udržitelnosti je přirozenou součástí investičního procesu. Fond nepředpokládá, že s ohledem na oblasti, do kterých investuje, mají jeho investiční rozhodnutí negativní dopad na udržitelnost. Fond nevylučuje, že v budoucnu (zejména po vydání regulatorních technických norem) bude tyto nepříznivé dopady zohledňovat. Podrobný popis integrace rizik udržitelnosti do investičního rozhodování naleznete v PDF dokumentu Politika integrace rizik udržitelnosti a ve statutu fondu.

Robot Asset Management SICAV, podfond QUANT je podfondem fondu kvalifikovaných investorů Robot Asset Management SICAV a.s., IČO: 051 88 521, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaným v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21686. Investorem podfondu QUANT se může stát pouze kvalifikovaný investor. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách, stejně jako v jakémkoli jiném sdělení, které na tyto webové stránky odkazuje, jsou určeny pouze pro informativní účely potenciálních kvalifikovaných investorů, nenahrazují informace uvedené v jiných relevantních dokumentech a jejich účelem není poskytnout odborné́ poradenství́ ve vztahu k jednotlivým investičním nástrojům. Výše uvedené sdělení neslouží́ jako nabídka ani výzva k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investice proto není zaručena. Zdanění případných výnosů z investic každého investora se řídí platnými právními předpisy.

Člen Hospodářské komory ČR

Člen Hospodářské komory ČR

Administrátor fondu

Administrátor fondu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje dozor a kontrolu

Zajišťuje audit

Zajišťuje audit

Depozitář fondu

Depozitář fondu