Investiční fond Quant
Fond Quant
"Do života emoce patří do investování ne"

Investiční fond bude řízen unikátním algoritmem

Dva ekonomové, Pavel Kohout a Aleš Michl se spojili s investiční skupinou Amista a založili algoritmicky řízený fond QUANT. Chtějí získat minimálně miliardu korun od investorů. Strategie je zaměřená na tradičně nejstabilnější region současnosti – na americký finanční trh. „Spojené státy netrpí problémy, jako jsou brexit nebo záporné úrokové sazby,“ tvrdí oba ekonomové. „Tradičně jde o nejstabilnější část světa. Americký akciový index má nepřetržitou historii od roku 1896.“

 

Fond získal licenci od ČNB a dnes byl zveřejněn zápis do obchodního rejstříku.

 

Fond bude platit daně v Česku, je zajištěn do korun, jeho banka bude Česká spořitelna a auditorem KPMG.

 

QUANT je pojem z anglického slova „Quantitative“ – kvantitativní. „Quantitative fund“ je termín pro fondy řízené matematickým algoritmem. Algoritmus signalizuje, zda je investice atraktivní nebo není, a netrpí chybami lidského faktoru. „Představte si finanční trhy jako šachy - Deep Blue, šachový superpočítač postavený firmou IBM, v roce 1997 porazil velmistra Garri Kasparova,“ říká Aleš Michl. „Podobně QUANT je schopný porážet portfolio manažery, nikoli však hrubou výpočetní sílu, nýbrž odolností vůči stresu a emocionálnímu vypětí. Portfolio manažer není imunní vůči politickým událostem a ekonomickým zvratům se značným emocionálním nábojem, algoritmus ovšem ano.“

 

Algoritmus neboli robot navíc nepotřebuje mzdu ani bonus a neřekne si o velké poplatky. Nákladovost pro klienty bude kolem 1 procenta ročně. QUANT má flexibilní strategii, může být plně zainvestován do amerických akcií (někdy i 100% aktiv budou americké akcie) a rovněž i plně zainvestován do dluhopisů (někdy i 100% aktiv budou dluhopisy). Většinou fond bude mít část akcií a část dluhopisů – o rozložení rozhodne algoritmus. „Tohle nás odlišuje od běžných fondů, které účtují klientům poplatky více než dvojnásobné a navíc, když akcie padají, většinu jich ani neprodají, aby se příliš neodlišili od benchmarku, a koukají na ztráty,“ říká Michl.

 

Řídící algoritmus robota je založen na porovnání množství peněz v oběhu v USA s cenami akcií v USA. Na bázi tohoto výpočtu a s přihlédnutím k potvrzujícím makroekonomickým indikátorům algoritmus rozhodnuto o rozložení portfolia mezi americké akcie a dluhopisy. „Pokud algoritmus vyhodnotí, že americké akcie jsou předražené, fond bude mít jen minimum akciové složky, i 0%, a bude hlavně v dluhopisech. Naopak, pokud algoritmus vyhodnotí, že akcie jsou levné, fond bude mít až 100% v akciích,“ vysvětluje Kohout.

 

„Od společnosti RSJ se zase lišíme tím, že algoritmus pracuje s extrémně nízkou frekvencí strategických změn, kdy se nakupují nebo prodávají cenné papíry. Není tedy nutné provádět časté operace – je podstatné provádět nižší počet obchodů, ale ve správný čas,“ dodává Kohout. „A také podstatně méně rizikové.“

 

Tu největší výhodu algoritmického řízení pozná investor v období finančních krizí a krátce po nich. Z více než tisíce provedených zpětných testů našeho algoritmu na reálných datech amerického akciového a dluhopisového trhu za posledních dvacet let třeba pro krizové období 2008/2009 nám simulace ukázala, že robot by zakoupené akcie prodal jen s malou ztrátou. Pak by levně nakoupil a brzy se následným růstem trhu po krizi zase dostal do zisku. Zatímco portfolia řízené lidskou silou zaznamenali v tomto období povětšinou ztráty přes 40 % a pouze vyrovnat je jim trvalo roky.

Podle výsledků zpětných testů je algoritmus schopen řídit fond s výnosem přes 5% p.a., ovšem s poloviční volatilitou, než jakou mají srovnatelné akciové fondy. Dlouhodobým cílem je dosažení kladné výkonnosti při jakémkoli vývoji trhů.

 

Fond je otevřený, lze do něj každý měsíc vstoupit a vystoupit, čímž je zaručena likvidita. Zároveň je fond koncipován jako nízkopoplatkový. Fond také jako jeden z prvních využije nově snížené minimální investice do fondu kvalifikovaných investorů, která činí 1 milion korun na jednoho investora (od června začala platit novela zákona).

Pavel Kohout a Aleš Michl

Základní pojmy a struktura SICAVu:

SICAV je z francouzského „Société d'Investissement à Capital Variable”, v českém právu zakotven od roku 2013 jako investiční fond s proměnným základním kapitálem. Tato v zahraničí, zejména v Lucembursku, osvědčená investiční struktura kombinuje výhody klasické akciové společnosti a fondu. SICAV vydává dva druhy akcií – zakladatelské určené k řízení společnosti a investiční určené pro vstup investorů. Ekonomové Pavel Kohout, Aleš Michl a skupina AMISTA založili společně Robot Asset Management SICAV, kde drží zakladatelské akcie. V rámci tohoto SICAVu byl otevřen první podfond (pro zjednodušení o něm hovoříme jako o fondu) QUANT, jehož investiční akcie jsou k dispozici investorům. SICAV je regulován Českou národní bankou.